Standarder att gälla på den  nya anläggningen

B1 - Beskrivning av MMJK Standard här

A1 - Anläggningsbord här

E1 - Styrning av dragfordon här

E2 - DCC adresser för dragfordon här

E3 - Elektrisk sektioner och matning av spår här

E4 - Kabelfärger och area här

E5 - XpressNet-adresser för körhandtag här

R1 - Ägarmärkning av rullande materiel. Finns i klubblokalen.

R2 - Buffertar och koppel - Normalspår här

R3 - Koppel - Smalspår här

R4 - Hjulprofil och spårvidd här

R5 - Vagnvikt här

S1 - Spår - Normalspår här

S2 - Spår - Smalspår ( inte påbörjad)

S3 - Fria rummet och lastprofil här

¨S4 - Fria rummet och lastprofil - Smalspår (inte påbörjad)

Instruktioner, normer och tips

Här en lite instruktion om hur man målar spår. här

Här en bra länk där man får tips om hur man kopplar växlarna för god funktion. Detta har vi följt. http://www.wiringfordcc.com/switches_peco.htm Vi använder Peco code 75 Electrofrog.

Vi använder i första hand Lenz handkontroller typ LH90. Här nedan en översättning till svenska på de mest använda avsnitten av LH 90:s manual. Även Roco Multimaus fungerar.

Manual på svenska till Lenz handaggregat LH 90 (uppdaterad 2011-04-27)

Som grund ligger NEM-normerna och NMRA-standarden förutom vissa avvikelser enligt ovan.

http://www.nmra.org NMRA är ägare av NMRAs standard (The National Model Railroad Association)

http://www.morop.eu/ Morup är ägare av NEM-standarden. (European Union of Model Railroad
and Railroad Friends). Mycket av NEM-standarden är samma som NMRA.